Vill du hjälpa till?

Vi behöver alltid hjälp!
Bland annat till:
Köket, Tävling, Fogde, Utbildning, 
Mental, Utställning
Anmäl intresse hos RBKs kommittéer eller i den pärm som finns i klubbstugan!