IPO står för internationell prövningsordning och passar den som gillar utmaningar. Grenen byter namn till IGP (Internationale Gebrauchshunde Prüfungsordnung) från och med 1 januari 2019. Inom IGP  ingår en rad olika grenar såsom  spår, lydnad och skyddsarbete.

Den mångsidiga träningen och samarbetet mellan hund och förare är den stora glädjen med IGP. Man bör ha en hund som har stor arbetslust, bra nerver och koncentrationsförmåga.

Vill du veta mer, kontakta Terrilyn Mützell, mail: terrilyn.mutzell@ica.se

För att starta på ett IGP-prov ska hunden ha blivit godkänd på ett BH-prov (Behörighetsprov).
BH-provet består av en lydnadsdel och en trafikdel.

Godkända BH-prov den 16 september 2018 på Roslagens Brukshundklubb

Maria Wägner med Hector Vom Reinholdsberg
Eva Kronholm med Blackneck´s C´kippen
Linda Salmela med Krille´s Qrut
Emilie Hanström med Overcross Arilla