Verksamhet

Roslagens Brukshundklubb´s verksamhet styrs av våra stadgar.
De är lika för alla brukshundklubbar i Sverige. 
I stadgarna står det att vi ska arbeta med målstyrning
samt ta fram en verksamhetsplan inför kommande verksamhetsår.
Vi ska även vid årets slut följa upp våra uppsatta mål och skriva en
verksamhetsberättelse.

Normalstadgar
Årsmötesprotokoll 2019
verksamhetsplan 2019
Verksamhetsmål 2019-2021

Statuter för Bästa Hund och Vandringspriser. Läs här!
Ta del av dem här och förbered redan nu ansökan om priset. Ansökningstiden kommer att anslås i december 2019.
Lycka till med tävlandet resten av året!

Hur tränar man sin hund hos Svenska Brukshundklubben?
All dressyr och träning inom Svenska Brukshundklubben 
bygger på hundens naturliga förutsättningar. 
Träningen ska vara lustbetonad för såväl hund som förare. 
Som grund måste det finnas en god relation mellan hund och förare, 
likaså en god allmänlydnad.
Roslagens Brukshundklubb är en aktiv hundklubb som bedriver 
sin verksamhet efter SBKs mål och värderingar. 
Hos oss finner du bra möjligheter att utöva det mesta inom 
hunderiet såsom lydnad, bruks, agility, rallylydnad, nose work samt utställning.