Instruktörsutbildning

 

Instruktörernas utbildning

Våra allmänlydnadsinstruktörers utbildning:
– Varit med som hjälpinstruktör på ett flertal kurser.
– Allmän mentalkunskap 8 timmar
– Allmänlydnadsinstruktörsutbildningen är på
ca 100 timmar och innehåller:
– Pedagogik 21 timmar
– Hundkunskap 44 timmar (allmänlydnad, inlärning, beteendeanalys,
relation hund och människa, problembeteenden och nosarbete).
– Övriga ämnen 6 timmar (hundens ursprung, hunden och lagen,
hundens skötsel och SBKs organisation).
– Specialkurs valp 20 timmar
– Redovisning av projektarbete 9 timmar
– Gjort allmänlydnadspasset med egen hund.

Våra SBK Instruktörers utbildning:
– Har haft ett flertal kurser som allmänlydnadsinstruktör.
– Mera mentalkunskap 16 timmar
– Specialkurs spår 20 timmar
– Tävlingsmeriter (minimikrav) med egen hund
(1:a pris lydn.klass 2 eller uppflyttad till lägre klass eller
godkänd tjänstehund).
Flera av våra instruktörer har tävlat betydlig mer.
– SBK instruktörsutbildning är på ca 55-60 timmar +
projektarbete och innehåller:
– Reflektion utifrån erfarenheten som allmänlydnadsinstruktör
ca 6 timmar
– Pedagogik ca 12 timmar (självkännedom, kommunikation,
kroppsspråk och feedback)
– Hundkunskap ca 12 timmar (relation, inlärning, felbeteenden
och problemlösning).
– Momentlära och kunskaper om olika inlärningsmodeller
ca 15-24 timmar.
– Kursverksamhet, kursplaner och arbetsplaner ca 6 timmar.

Alla våra instruktörer har ju hund som sitt stora intresse
och har därför gått på flera utbildningar, läger och föreläsningar
än det som ingår i själva instruktörsutbildningen.