Utbildning

RBK Ansvarig:
Petra Yngborn, Agnetha Ekholm
Lättas att nå via mailen petrayngborn@telia.com, agnetha.ekholm@telia.com

Kurserna riktar sig till alla som är intresserade,
barn, vuxna och pensionärer.
För att så många som möjligt skall kunna delta har vi lagt dem
på dagtid/vardagskvällar eller helger.
Innehållet är både teori (i klubbstugan) och praktik
För att en kurs skall starta gäller att det finns tillräckligt med
anmälningar. Datum / tid meddelas, senast 4 veckor före kursstart,
när respektive instruktör har meddelat utbildningskommittén om detta.
Förutom kursavgift tillkommer medlemskap i RBK eller Roslagens HU.
Medlemskap och kursavgifter betalar du när du får kallelsen till kursen.
Här finns 3 olika sätt att anmäla dig och din hund

Fyll i formuläret som finns på kursanmälan.
Fyll i formulär som finns i klubbstugan och på anslagstavlan
utanför och lägg i formuläret i internlådan.