Kontakta oss

För allmänna frågor:
kontakt@roslagensbk.se

Frågor gällande våra kurser skickas till:
kurser@roslagensbk.se

Tävlingssamordnare

Hans Öijerstedt 

tavling@roslagensbk.se

Kökskommittén:

Kerstin Lundin
Christina Bladh
Ann-Marie Lönnelid
Madeleine Lönnelid
Agnetha Ekholm

koket@roslagensbk.se

Mental:

Lena Ferm
Kicki Österberg

mental@roslagensbk.se

Fogde:
Torbjörn Löfström

Tjänstehund:

Ingergerd Slars

igslars@hotmail.com

Utbildningskommittén:

Sara Nilsson
Isabel Andersson
Karin Månsson

kurser@roslagensbk.se

Utställningskommittén:

Agnetha Ekholm 
Ulla Nordström
Lotta Lindström
Lotta Edlund

utstallning@roslagensbk.se

Rallylydnadssektorn:

Karin Månsson
Elin Evert

rally@roslagensbk.se