Kontakta oss

För allmänna frågor:
kontakt@roslagensbk.se

Frågor gällande våra kurser skickas till:
kurser@roslagensbk.se

Tävlingssamordnare

tavling@roslagensbk.se
Hans Öijerstedt 

Kökskomitteén:

Linda Schröder
Isabel Andersson
Agnetha Ekholm
Kerstin Lundin
Madelene Lönnelid
Ann-Marie Lönnelid
Christina Bladh

koket@roslagensbk.se

Mental:

Lena Ferm
Kicki Österberg

mental@roslagensbk.se

Fogde:
kontaktperson: Hans Öijerstedt

androsrottweiler@gmail.com

Tjänstehund:

Ingergerd Slars
igslars@hotmail.com

Utbildningskommitteén:

Emma Hellström
Sara Nilsson
Isabel Andersson
Karin Månsson

kurser@roslagensbk.se

Utställningskommittén:

Agnetha Ekholm 
Ulla Nordström
Lotta Lindström
Lotta Edlund

utstallning@roslagensbk.se