Kontakta oss

Kontakta oss

För allmänna frågor
kontakt@roslagensbk.se

Frågor gällande våra kurser skickas till
kurser@roslagensbk.se

Tävlingskommittén
tavling@roslagensbk.se
Monica Ericsson

Kökskommittén
koket@roslagensbk.se
Kerstin Lundin
Christina Bladh

Mental
mental@roslagensbk.se
Lena Ferm
Kicki Österberg

Fogde
Torbjörn Löfström

Tjänstehund
tjh@roslagensbk.se
Birgitta Björling

Utbildningskommittén
kurser@roslagensbk.se
Sara Nilsson
Isabel Andersson

Utställningskommittén
utstallning@roslagensbk.se
Agnetha Ekholm 
Lotta Lindström
Lotta Edlund

Rallylydnadskommittén
rally@roslagensbk.se
Karin Månsson
Elin Evert

Specialsökskommittén
specialsok@roslagensbk.se
Mari Andersson
Margareta Säterli

Lydnadskommittén
lydnad@roslagensbk.se
Susanne Ortmanns
Sarah Esperi

Agilitykommittén
rbkagility@gmail.com
Sara Nilsson