Kontakta oss

För allmänna frågor:

kontakt@roslagensbk.se

Tfnr: 0176-57365

Tävlingskomitteén:

tavling@roslagensbk.se

Klara Kristalova (Tävlingsansvarig Bruks) Tfn: 070-7571655
Jimmy Wranning (Tävlingsansvarig lydnad) Tfn: 0707-559996
Kenneth Mützell (Sekretariat) Tfn: 0703-927925
Emma Björklund (Tävlingsansvarig Rallylydnad) Mail: rally@roslagensbk.se

Kökskomitteén:

koket@roslagensbk.se

Kerstin Lundin Tfn: 0702-753158

Mental:

mental@roslagensbk.se

Lena Ferm Tfn: 0176-265124
Kicki Österberg: Mail kickioesterberg@hotmail.se

Fogde:

 

Tjänstehund:

Ingergerd Slars Tfn: 0706-976021
igslars@hotmail.com

Utbildningskommitteén:

kurser@roslagensbk.se

Agnetha Ekholm ang aktuella kurser
agnetha.ekholm@gmail.com

telefon: 070-2642190

Petra Yngborn
pertayngborn@telia.com
telefon: 070-6798899

Utställningskommittén:

Agnetha Ekholm
agnetha.ekholm@gmail.com 
Ulla Nordström
info@frihamras.se 
Lotta Lindström
kennelamhsai@hotmail.com 
Lotta Edlund
lotta.edlund@telia.com

Hemsidan:

Har du bilder eller något som du vill få med på hemsidan. 
Skicka mail till: kontakt@roslagensbk.se