Kontakta oss

För allmänna frågor:

kontakt@roslagensbk.se

Frågor gällande våra kurser skickas till:
kurser@roslagensbk.se

 

Tävlingssamordnare

tavling@roslagensbk.se
Hans Öijerstedt 

Kökskomitteén:

koket@roslagensbk.se

Linda Schröder
Isabel Andersson
Agnetha Ekholm
Kerstin Lundin
Madelene Lönnelid
Ann-Marie Lönnelid

Mental:

mental@roslagensbk.se

Lena Ferm Tfn: 0176-265124
Kicki Österberg

Fogde:
kontaktperson: Hans Öijerstedt

androsrottweiler@gmail.com

Tjänstehund:

Ingergerd Slars Tfn: 0706-976021
igslars@hotmail.com

Utbildningskommitteén:

kurser@roslagensbk.se

Kursfrågor:

Lisa Skaale
lisa@skaale.se

Emelie Andersson
emmeelie@hotmail.com

Utställningskommittén:

utstallning@roslagensbk.se

Agnetha Ekholm 
Ulla Nordström
Lotta Lindström
Lotta Edlund

Hemsidan:

Har du bilder eller något som du vill få med på hemsidan. 
Skicka mail till: hemsidan@roslagensbk.se