Verksamhet

Roslagens Brukshundklubb´s verksamhet styrs av våra stadgar.
De är lika för alla brukshundklubbar i Sverige. 
I stadgarna står det att vi ska arbeta med målstyrning
samt ta fram en verksamhetsplan inför kommande verksamhetsår.
Vi ska även vid årets slut följa upp våra uppsatta mål och skriva en
verksamhetsberättelse.

Normalstadgar
 Årsmötesprotokoll  
Verksamhetsberättelse RBK 2023  Läs här!
Verksamhetsplan RBK 2024 Läs här!

Statuter och vandringspriser 2024
Ta del av dem här och förbered redan nu ansökan om priset.
Lycka till med tävlandet resten av året!

Hur tränar man sin hund hos Svenska Brukshundklubben?
All dressyr och träning inom Svenska Brukshundklubben 
bygger på hundens naturliga förutsättningar. 
Träningen ska vara lustbetonad för såväl hund som förare. 
Som grund måste det finnas en god relation mellan hund och förare, 
likaså en god allmänlydnad.
Roslagens Brukshundklubb är en aktiv hundklubb som bedriver 
sin verksamhet efter SBKs mål och värderingar. 
Hos oss finner du bra möjligheter att utöva det mesta inom 
hunderiet såsom lydnad, bruks, agility, rallylydnad, nosework samt utställning.