Styrelse

Styrelse 2024

Styrelsen sammanträder normalt sista onsdagen i månaden utom i juli och december då styrelsen inte har möten.

2024
Protokoll 240131
Protokoll 240327
Protokoll 240424

2023
Protokoll 230329
Protokoll 230426
Protokoll 230531
Protokoll 230628
Protokoll 230830
Protokoll 230927
Protokoll 231025
Protokoll 231129

2022
Protokoll konstituerande möte RBK 9 april 2022
Protokoll nr 1 220427
Protokoll nr 2 220601
Protokoll nr.3 220629
Protokoll nr.4 220831
Protokoll nr.5 220928
Protokoll nr.6 221026
Protokoll nr.7 221130

2021
Protokoll konstituerande
Protokoll styrelsemöte 31 mars 2021 sign 
Protokoll styrelsemöte 28 april 2021 sign
Protokoll nr 4 26 maj 2021 sign
Protokoll nr 5 30 juni 2021 sign
Protokoll nr 6 Extra möte 14 juli sign
Protokoll nr 7 25 aug 2021 sign
Protokoll nr 8 29 sept 2021 sign
Protokoll nr 9 27 okt
Protokoll nr 10 25 november
Protokoll nr 11 23 febr 2022 sign

2020
Protokoll konstituerande
Protokoll nr 1 25 mars
Protokoll nr 2 29 april 2020sign
Protokoll nr 3 27 maj 2020, sign
Protokoll nr 4 24 juni 2020, sign
Protokoll nr 5 26 aug 2020, sign
Protokoll nr 6 30 sept 2020, sign
Protokoll nr 7 28 okt 2020, sign
Protokoll nr 8 25 nov 2020
Protokoll nr 9 27 jan 2021sign

2019

Protokoll nr 1
Protokoll nr 2 mars
Protokoll nr 3 april
Protokoll nr 4 Extra
Protokoll nr 5 maj
Protokoll nr 6, 19 juni
Protokoll nr 7, 28 aug
Protokoll nr 8 2 okt
Protokoll nr 9 30 okt
Protokoll nr 10 30 nov
Protokoll nr 11 29 jan 2020

2018
Protokoll nr 2 mars
Protokoll nr 3 april
Protokoll nr 4 maj
Protokoll nr 5 juni
Protokoll nr 6 aug
Protokoll nr 7 sept
Protokoll nr 8 okt
Protokoll nr 9 nov
Protkoll jan 2018 nr 10 jan 19

 

Ordförande:
Rickard Karlén (1 år)
Mail: richard@fkbygg.se

Vice ordförande:
Margareta Säterli (2 år)
Mail: margareta.milde@live.se

Sekreterare
Isabel Andersson (1 år)
Mail:isabel-andersson@telia.com

Kassör
Agnetha Ekholm (1 år)
Mail: agnetha.ekholm@telia.com

Ledamot 
Kerstin.Lundin (1 år)
Mail: kerstin.m.lundin45@gmail.com

Ledamot 
Sara Nilsson (2 år)
Mail: Sara Nilsson <Sariiiish@hotmail.com>

Ledamot 
Hans Öijerstedt (1 år)
Mail: androsrottwieler@gmail.com

Suppleanter
Torbjörn Löfström (1 år)
Birgitta Björling (2 år)

Revisorer
Revisor Lotta Nordberg (1 år)
Mia Andersson (1 år)
Revisorsuppleant Christina Holmgren ( 1 år)
Revisorsuppleant Marika Larsson ( 1 år) 

Valberedningen
Marika Larsson, sammankallande (1 år)
Mail:pmlson@yahoo.se
Kicki Österberg (1 år)
mail:kickioesterberg@hotmail.se

Vakant