Styrelse 2017

Kontakt:styrelsen@roslagensbk.se

Styrelsen sammanträder normalt sista onsdagen i månaden utom i juli och december då styrelsen inte har möten.

Protokoll nr 2 (mars)
Protokoll nr 3 (april)
Protokoll nr 4 ( maj)
Protokoll nr 5 (juni)
Protokoll nr 6 (aug)
Protokoll nr 7 ( sept)
Protokoll nr 8 (okt)
Protokoll nr 9 (nov)
Protokoll jan 2018 nr 10 (jan-18)

Ordförande:
Gunnel Löfqvist (1 år)
Mail: gunnel@lofqvist.eu

Vice ordförande:
Jimmy Wranning (1 år)
Mail: jw@elcomfort.se

Sekreterare
Britt Wahlberg (2 år)
Mail: 77brittwahlberg@gmail.com

Kassör
Agnetha Ekholm (2 år)
Mail: agnetha.ekholm@telia.com

Ledamot 
Kerstin.Lundin (2 år)
Mail: kerstin.m.lundin@ebrev.nu

Ledamot 
Kicki Österberg (1 år)
Mail: kickioesterberg@hotmail.se

Ledamot 
Emma Björklund (2 år)
Mail:emmabjeurklund@hotmail.com

Suppleanter
Yvonne Mäki (1 år)
Mail:dahlmaki@hotmail.se

Monica Floge (1 år)
Mail:pimfloge@gmail.com  

Revisorer
Revisor Lotta Nordberg (1 år)
Revisor Ulla Söderbärg (1 år)

Revisorsuppleant Christina Holmgren ( 1 år)
Revisorsuppleant Jessica Udden ( 1 år) 

Valberedningen
Lena Ferm, sammankallande
Mail:lena.ferm@tele2.se
Petra Yngborn (1 år)
Mail:petrayngborn@telia.com
Klara Kristalova (2 år)
Mail:klara@kristalova.se