Styrelse 2021

Styrelsen sammanträder normalt sista onsdagen i månaden utom i juli och december då styrelsen inte har möten.

2022

Protokoll konstituerande möte RBK 9 april 2022
Protokoll nr 1 220427
Protokoll nr 2 220601

2021

Protokoll konstituerande
Protokoll styrelsemöte 31 mars 2021 sign 
Protokoll styrelsemöte 28 april 2021 sign
Protokoll nr 4 26 maj 2021 sign
Protokoll nr 5 30 juni 2021 sign
Protokoll nr 6 Extra möte 14 juli sign
Protokoll nr 7 25 aug 2021 sign
Protokoll nr 8 29 sept 2021 sign
Protokoll nr 9 27 okt
Protokoll nr 10 25 november
Protokoll nr 11 23 febr 2022 sign

2020

Protokoll konstituerande
Protokoll nr 1 25 mars
Protokoll nr 2 29 april 2020sign
Protokoll nr 3 27 maj 2020, sign
Protokoll nr 4 24 juni 2020, sign
Protokoll nr 5 26 aug 2020, sign
Protokoll nr 6 30 sept 2020, sign
Protokoll nr 7 28 okt 2020, sign
Protokoll nr 8 25 nov 2020
Protokoll nr 9 27 jan 2021sign

2019

Protokoll nr 1
Protokoll nr 2 mars
Protokoll nr 3 april
Protokoll nr 4 Extra
Protokoll nr 5 maj
Protokoll nr 6, 19 juni
Protokoll nr 7, 28 aug
Protokoll nr 8 2 okt
Protokoll nr 9 30 okt
Protokoll nr 10 30 nov
Protokoll nr 11 29 jan 2020

2018

Protokoll nr 2 mars
Protokoll nr 3 april
Protokoll nr 4 maj
Protokoll nr 5 juni
Protokoll nr 6 aug
Protokoll nr 7 sept
Protokoll nr 8 okt
Protokoll nr 9 nov
Protkoll jan 2018 nr 10 jan 19

 

Ordförande:
Rickard Karlén (1 år)
Mail: richard@fkbygg.se

Vice ordförande:
Margareta Säterli (2 år)
Mail: margareta.milde@live.se

Sekreterare
Isabel Andersson (1 år)
Mail:isabel-andersson@telia.com

Kassör
Agnetha Ekholm (1 år)
Mail: agnetha.ekholm@telia.com

Ledamot 
Kerstin.Lundin (1 år)
Mail: kerstin.m.lundin45@gmail.com

Ledamot 
Sara Nilsson (2 år)
Mail: Sara Nilsson <Sariiiish@hotmail.com>

Ledamot 
Hans Öijerstedt (1 år)
Mail: androsrottwieler@gmail.com

Suppleanter
Torbjörn Löfström ( 1 år )

Birgitta Björling (2 år)

Revisorer
Revisor Lotta Nordberg (1 år)
Revisor Ulla Söderbärg (1 år)

Revisorsuppleant Christina Holmgren ( 1 år)
Revisorsuppleant Marika Larsson ( 1 år) 

Valberedningen
Marika Larsson, sammankallande (1 år)
Mail:pmlson@yahoo.se
Kicki Österberg (1 år)
mail:kickioesterberg@hotmail.se

Vakant