Styrelse 2019

Kontakt:styrelsen@roslagensbk.se

Styrelsen sammanträder normalt sista onsdagen i månaden utom i juli och december då styrelsen inte har möten.

2019

Protokoll nr 1 febr
Protokoll nr 2 mars
Protokoll nr 3 april
Protokoll nr 4 Extra
Protokoll nr 5 maj
Protokoll nr 6, 19 juni
Protokoll nr 7, 28 aug
Protokoll nr 8 2 okt
Protokoll nr 9 30 okt
Protokoll nr 10 30 nov

2018

Protokoll nr 2 mars
Protokoll nr 3 april
Protokoll nr 4 maj
Protokoll nr 5 juni
Protokoll nr 6 aug
Protokoll nr 7 sept
Protokoll nr 8 okt
Protokoll nr 9 nov
Protkoll jan 2018 nr 10 jan 19

 

Ordförande:
Gunnel Löfqvist (1 år)

Mail: gunnel@lofqvist.eu

Vice ordförande:
Jimmy Wranning (1 år)
Mail: jw@elcomfort.se

Sekreterare
Catherine Andersson (2 år)
Mail:catherine.andersson@live.se

Kassör
Agnetha Ekholm (1 år)
Mail: agnetha.ekholm@telia.com

Ledamot 
Kerstin.Lundin (2 år)
Mail: kerstin.m.lundin@ebrev.nu

Ledamot 
Kathe Jonsson  (1 år)
Mail: kathe@bang-lewerth.se

Ledamot 
Hans Öijerstedt (2 år)
Mail:hasse@hundskolan-roslagen.se

Suppleanter
Sarah Esperi (2 år)
Mail:sarah_esperi@hotmail.com

Monica Floge (1 år)
Mail:pimfloge@gmail.com  

Revisorer
Revisor Lotta Nordberg (1 år)
Revisor Ulla Söderbärg (1 år)

Revisorsuppleant Christina Holmgren ( 1 år)
Revisorsuppleant Marika Larsson ( 1 år) 

Valberedningen
Marika Larsson, sammankallande (1 år)
Mail:pmlson@yahoo.se
Kicki Österberg (1 år)
mail:kickioesterberg@hotmail.se

Vakant