Styrelse 2018

Kontakt:styrelsen@roslagensbk.se

Styrelsen sammanträder normalt sista onsdagen i månaden utom i juli och december då styrelsen inte har möten.

Protokoll nr 2 mars
Protokoll nr 3 april
Protokoll nr 4 maj
Protokoll nr 5 juni
Protokoll nr 6 aug
Protokoll nr 7 sept
Protokoll nr 8 okt
Protokoll nr 9 nov

 

 

 

Ordförande:
Gunnel Löfqvist (1 år)

Mail: gunnel@lofqvist.eu

Vice ordförande:
Jimmy Wranning (2 år)
Mail: jw@elcomfort.se

Sekreterare
Britt Wahlberg (1 år)
Mail: 77brittwahlberg@gmail.com

Kassör
Agnetha Ekholm (2 år)
Mail: agnetha.ekholm@telia.com

Ledamot 
Kerstin.Lundin (1 år)
Mail: kerstin.m.lundin@ebrev.nu

Ledamot 
Kathe Jonsson  (2 år)
Mail: kathe@bang-lewerth.se

Ledamot 
Emma Björklund (1 år)
Mail:emmabjeurklund@hotmail.com

Suppleanter
Yvonne Mäki (1 år)
Mail:dahlmaki@hotmail.se

Monica Floge (2 år)
Mail:pimfloge@gmail.com  

Revisorer
Revisor Lotta Nordberg (1 år)
Revisor Ulla Söderbärg (1 år)

Revisorsuppleant Christina Holmgren ( 1 år)
Revisorsuppleant Jessica Udden ( 1 år) 

Valberedningen
Klara Kristalova, sammankallande (1 år)
Mail:Klara@kristalova.se
Marika Larsson (1 år)
mail: pml@yahoo.se
Kicki Österberg (2 år)
mail:kickioesterberg@hotmail.se