Mental

RBK kontakt:
Lena Ferm Tfn: 0176-26 51 24, Kicki Österberg

Mail: mental@roslagensbk.se

AVGIFTER För MH 600:-  MT 600:- Exteriörbeskrivning 150:-

Är du nyfiken på hur det går till och vill komma och titta?
Kontakta någon av de ansvariga ovan.

En av SBKs uppgifter är att främja en målinriktad och rationellt
bedriven avel av våra bruksraser. För säkerställande av ett gott
hundbestånd bland våra raser används MH (mentalbeskrivning, hund)
som avkommebeskrivning av kullar och korningens mentaltest.
Mentaltesterna innebär att man provar hunden i olika situationer
som för hunden kan innebära psykiska påfrestningar, men även
i lek och jaktlustsituationer. Proven avser att utröna hundens
mentala status och bruksegenskaper.

Vi anordnar ett antal korningar, MT och MH, på uppdrag av våra uppfödare. Uppfödarens önskemål ska delges kommittéansvarig senast under december året före.

Våra medlemmar kan beredas plats vid de MH som inte fulltecknas av uppfödare.

MH/MT 2017

MH, mentalbeskrivning på RBK 2017

7/5 Pudel, uppfödare

13/5 Schäfer uppfödare + RBK

9/9 Dobermann uppfödare + RBK

8/10 Schäfer uppfödare

Mentaltest korning med exteriörbeskrivning på RBK 2017

29/4 Boxer uppfödare

4/6 Belgisk vallhund + Boxer uppfödare

Betalning och anmälan skall vara RBK tillhanda
SENAST 3 veckor innan provet och det görs i SBK-tävling