I Nose Work får hunden använda ett av sina främsta sinnen, luktsinnet. Sporten går ut på att hund och förare söker efter specifika dofter i olika miljöer. Hunden får både fysisk och mental stimulans genom att dofterna placeras på olika höjder och i varierande miljöer. Nose Work är en aktivitet som alla hundar (både unga och gamla) och hundägare kan delta i.

Vill du veta mer, kontakta Marika Larsson, mail: pmlson@yahoo.se eller Mari Andersson, 073-589 44 31.