Specialsök och Nosework inom Roslagens brukshundklubb

Inom RBK finns en arbetsgrupp som planerar aktiviteter som kurser, träningstävlingar och tävlingar/prov

Arbetsgruppen består av:
Elisabeth Edlund, sammankallande
Ulrika Skärblom
Anne-Marie Lönnelid
Gunnar Larsson
Margareta Säterli, styrelsens representant Cecilia Karlsson
Susanne Andersson
Lili Östergren Jadeby

Frågor om nosework: nosework@roslagensbk.se Frågor om specialsök: specialsok@roslagensbk.se

Hösten 2020

RBK arrangerade ett prov i specialsök klass 1 den 21 september, men därefter har all verksamhet legat nere pga. pandemin

Våren 2021

Vi planera två prov i specialsök under våren (självklart med restriktioner och enligt Folkhälsomyndighetens och SKK/SBK:s riktlinjer)

Kurser i specialsök kommer förhoppningsvis komma igång under 2021

Om Specialsök Och Nosework

Specialsök är ett samlingsbegrepp för hundens arbete att söka efter och markera olika dofter. Det kan vara allt ifrån narkotika och sprängmedel till vägglöss, kantarell eller något annat.

Brukshundklubbens arbete med specialsök som framtida provform utgår från att stödja nyttjande av specialsök inom tjänstehundsverksamheten och att erbjuda hundar och medlemmar ytterligare en utvecklande och aktiverande verksamhet.

 

Tanken är att det ska vara en varierande och flexibel provform där miljöerna man söker i kan skifta – på samma sätt som verkligheten kan skifta för en tjänstehund i arbete.

Specialsöket ska vara en bred och öppen verksamhet. Provet ska vara öppet både för nya intresserade hundägare som vill träna och aktivera sin hund men även vara givande för den som sysslar med specialsök tjänstemässigt. Vidare ska provet bidra till avelsarbetet genom att utvärdera hundens arbetsförmåga.

Tidsplan

År 2020–2022 genomförs inofficiella prov för att kunna utvärdera och revidera reglerna efter inkomna synpunkter.

År 2023 kommer regelverket vara fastställt och officiella prov kommer att genomföras.

Utkast till inofficiella regler för specialsök

https://www.brukshundklubben.se/Documents/2_funktionar/4_prov_tavling/ specialsok/SBK%20Specials%c3%b6k%20regler%20utkast%2020200523.pdf

SBK Specialsök och SBK Specialsök Forum

På Facebook finns två grupper för de som är intresserade av att vara med och påverka och få information om inofficiella tävlingar mm. Du behöver ditt medlemsnummer i SBK för att gå med.

Om Nose Work

I Nose Work får hunden använda ett av sina främsta sinnen, luktsinnet. Sporten går ut på att hund och förare söker efter specifika dofter i olika miljöer. Hunden får både fysisk och mental stimulans genom att dofterna placeras på olika höjder och i varierande miljöer. Nose Work är en aktivitet som alla hundar (både unga och gamla) och hundägare kan delta i. Sporten vänder sig både till hundägare som vill utöva sporten som en rolig aktivitet och till hundägare som vill tävla tillsammans med sin hund.

Regelverk och information om tävlingar finns på Svenska Nose Work Klubbens hemsida. www.snwk.se